Teško otvaram vrata svoga srca,

ali tebi sam ih otvorio,

pustio te unutra samo tako,

za sve ih druge zatvorio.

Zašto sam to učinio ni sam ne znam,

ali ti si nešto posebno postala

u samo jednom danu, a ja sam,

takav kakav jesam,

zaboravio da je lijepo biti sam.

Sada to više nekako ne želim,

ljubavi se veselim, a ako ti to želiš,

veseliti ćemo se zajedno,

zajedno kao nitko ni prije ni poslije nas,

jer ti si ona barka u brodolomu

mog života koji sam nekako preživio,

spasila me kada sam mislio

da to nitko više ne može,

ali svi smo krvavi ispod kože

i želimo biti voljeni,

pa čak i kada mislimo

da nam ne treba nitko,

shvatimo da je samoća

samo za bol drugo ime,

a sada se veselim što si mi draga

i ponosim se sobom, ponosim se time.

Oglasi