Upoznao sam te sasvim slučajno

iako ja u slučajnosti ne vjerujem,

samo si se pojavila, namjerno,

a u namjerno itekako vjerujem.

Iako si daleko, a ja sam ovdje,

ništa me ne može spriječiti

da si mi draga, previše draga,

izgleda da je u svemu tome

prave ljubavi snaga.

Tvoje me riječi nadahnjuju,

drže me budnog do kasnih sati,

a ja čekam, strpljivo čekam

da ti dam sve što mogu dati.

UPOZNAO SAM TE

Oglasi