Misliš li da će ova zima
zamesti tragove naše u snijegu,
misliš li da će sunce
samo tako granuti.
Ništa se neće dogoditi
ukoliko ne dovedemo
sunce u naš život,
a tragove u snijegu
pretvorimo u putokaz
za dalje.
Jer sve ovo što nas iskušava,
to nam neka viša sila šalje.

Oglasi