Osjećaš li to nešto što nas veže

jače nego sve spone ovoga svijeta,

jer ti si za mene i ja sam za tebe

negdje visoko gdje nas ne mogu

dotaknuti zli ljudi, sjajimo zajedno,

sjajimo skupa kao dvije krijesnice

u tamnoj noći, tako blizu

da nas ništa razdvojiti neće.

Visoko gore naša sudbina svijetli,

opasana tišinom i vrelinom noći,

a ja čekam da mi se približiš sama,

a ja čekam kada ćeš mi još bliže doći.

i tada ćemo moći sve što do sada nismo,

jer toliko je toga pred nama,

jer ja sam bez ikoga i ti si sama.

I TI SI SAMA

Oglasi