Bolno čekanje

još jedne noći,

ali znao sam

neće ona doći.

Teško je bilo

i znam da će proći,

ali isto tako znam

da neće ona doći.

Jutro je donijelo saznanje

kako bez nje zapravo

nema sreće,

iako sam duboko u sebi

osjećao da ona doći neće.

I dok mi se tuga

kroz vene kao vino toči,

u srcu znam

da neće ona doći.

NEĆE ONA DOĆI

Oglasi